Kostel sv. Voršily ukaž mapuukaž foto

Najdete jej v Újezdci nedaleko Bělčic a rozhodně jej v krajině Blatenska nemůžete přehlédnout. Patří k nejstarším v České republice. Již v roce 1350 byl kostelem farním. Farnost zřejmě nebyla velká, neboť už tehdy stály farní kostely i v některých okolních vsích (Bělčice, Hvožďany, Kocelovice, Lnáře). Nejstarší zpráva o zdejším faráři pochází z roku 1362, kdy měla farnost 249 katolíků. Po třicetileté válce byla fara opuštěna a kostel byl přidělen nově zřízené bělčické faře jako filiální.

Věž čtvercového půdorysu, která se stala z daleka viditelnou dominantou této stavby, vystupuje v severozápadním nároží lodi. Dříve byla vidět opravdu z velké dálky. V roce 1891 byla bohužel při opravách kostela střecha věže snížena. Na východní, západní a severní straně má ve dvou patrech nad sebou zdvojená románská okna rozdělená žulovými sloupky. Na straně jižní je zdvojené okno pouze v jednom patře.

Půdorys stavby tvoří tři vzájemně propojené obdélníkové prostory. Největší z nich (loď) o vnějších rozměrech 11,40 x 10,25 m má delší stranu situovánu ve směru východ – západ. Uprostřed kratší východní stěny je tzv. triumfální oblouk, kterým se vchází do presbytáře, jehož vnější rozměry jsou 6,85 x 7,80 m. Třetí nejmenší prostor (předsíňka) o vnějších rozměrech 5,15 x 4,50 m přiléhá k severní stěně kostelní lodi a je s ní propojen gotickým portálem.

Na levém oltáři je umístěna socha sv. Josefa, zatímco na pravém je socha sv. Jana Nepomuckého. Strop lodi je plochý, dřevěný. Prkenná podlaha pochází z roku 1891.


nahoru