Městské muzeum Blatná ukaž mapuukaž foto

7. prosince 1911 na obecní radě vystoupil Josef Siblík, podpořen Ferdinandem Hildprandtem a Františkem Matějkou, s návrhem založit městské muzeum. To se skutečně otevřelo roku 1922.
Dnešní Městské muzeum Blatná je rázu regionálního, čemuž odpovídají i sbírky etnografické, archeologické, historické a výtvarné. V prvním patře budovy se nachází prosvětlená expozice využívaná k výstavám, ve druhém patře je veřejnosti přístupná muzejní knihovna.
Nově je v muzeu otevřena první část vznikající stálé expozice, zaměřena na archeologii na Blatensku.

 Cíl je zapojen do projektu Bonusová karta Písecka.

Otevírací doba

(v době konání výstav)
úterý – neděle 10–17 h
Každou první středu v měsíci vstup do muzea zdarma.

Kontakt

nám. Míru 212, 388 01 Blatná

muzeum@ckvb.cz
www.ckvb.cz/muzeum

+420 383 311 253


up