Cesta bolestných kamenů ukaž mapuukaž foto

Meditativní prostor pod otevřeným nebem slyší mnoho tichých příběhů. Křížová cesta moderního člověka v Píseckých horách se stala místem, odkud je lehčí poslat k obloze prosbu a díky.

Na počátku pomyslné cesty stál autorský projekt Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Písek, jehož duchovními rodiči se stali zpěvačka Marta Kubišová a prezident České křesťanské akademie Tomáš Halík. Projekt vychází ze symboliky křesťanské křížové cesty a jejího poselství – čtrnáct bolestí – čtrnáct zastavení směřujících k vrcholu – zastavení naděje.

Studentky a studenti shromažďovali na území celé republiky příběhy lidí z domovů důchodců, věznic, hospiců, dětských domovů a dalších veřejných institucí. Čtrnácti vybraným příběhům pozitivně překonaných bolestí a patnáctému příběhu o naději dal projekt konkrétní podobu a své hlasy jim propůjčil přední čeští herci. Příběhy jsou přístupné na Youtube a prostřednictvím mobilní aplikace. Cesta bolestných kamenů je fyzickým zpřítomněním ideje a hmatatelným završením celého projektu.

Podél trasy měřící 1,5  km a stoupající z lokality U Vodáka malebným prostorem přírodního parku až k Vyhlídce píseckých lesníků pod vrchem Jarník (609  m n. m) je umístěno 14 mohutných, 5 - 7 tunových lomových bloků velmi nevšední a rozmanité barevnosti. Kámen zde ztělesňuje břemeno a jeho tíhu, volba tvaru a velikosti balvanů staví na principu vertikality, která člověka přesahuje. Sjednocujícím výtvarným prvkem cesty se stal kruh jako symbol jednoty, absolutna, nekonečnosti a věčnosti. Jeho princip je přítomen v každé z bolestí a vrcholí zastavením Naděje. Tato skulptura se svou podobou z celku vymyká, motiv kruhu ji však s celkem propojuje. Není již břemenem, je příslibem. Jedná se o kruhovou plastiku o průměru 2,5  m vytvořenou z masivních kovových plátů uspořádaných ve čtyřech segmentech, jejichž rozhraní vykresluje v ploše motiv kříže. Její střed je prolomen diskem z matného skla, jímž prochází světlo a který tmavou plochu kovu „rozsvěcuje“, jako naděje blízká na dotek. Povrch kovových plátů nese stopy po více než tisíci vystřílených projektilů – symbolicky jsou tak připomenuty jizvy, které po přestálém zápase zůstávají otištěny v paměti.

Jednotlivá zastavení:

1 NEDOSTATEK LÁSKY
 2 VÝČITKY SVĚDOMÍ
 3 VYLOUČENÍ
 4 ROZPAD RODINY A VZTAHŮ
 5 ZTRÁTA DŮVĚRY A VÍRY
 6 OPUŠTĚNOST
 7 DEPRESE 
 8 NÁSILÍ A NENÁVIST
 9 ZÁVIST
10 ROZCHOD PARTNERŮ
11 ZRADA
12 ZTRÁTA ZAMĚSTNÁNÍ
13 NEMOC
14 SMRT BLÍZKÉHO
15 NADĚJE

www.bolestnekameny.cz


nahoru