Kostelec nad Vltavou ukaž mapuukaž foto

Krajina mezi OrlíkemZvíkovem se nazývala Újezdem vltavským a patřila nejdříve českým králům. Když břevnovský klášter sv. Benedikta (založený r. 993) obdržel pozemky na pravém břehu řeky, založili řeholníci u Zeleného lesa na značně vystouplém návrší farní kostel (připomínán roku 1341), kolem kterého záhy vznikla vesnice. Roku 1406 byla ves připojena k hradu Orlík, od roku 1534 byla v držení pánů ze Švamberka.

Úplný počátek začíná zřejmě osídlením, které lze datovat do období 5 tis. let před naším letopočtem, o čemž svědčí archeologické nálezy z tohoto období v místech směrem na Panský les (kopečky).
Dále pak z období 1 – 2. století př. n. l. byla objevena keltská svatyně Obrovy hroby, která leží poblíž křižovatky na Jickovice.

Kostel Narození Panny Marie je raněgotická stavba z let 1270 – 1280, z okruhu stavební činnosti milevského kláštera. Připomínán jako farní je již roku 1341 a i proboštstvím je zmiňován jako pradávný majetek benediktinůz Břevnovského kláštera, kteří jej patrně sami založili. Budova kostela je orientována západovýchodním směrem a je vystavěna z lomového kamene v podobě poněkud nepravidelného latinského kříže. Stylem se jeví jako přechodný ze slohu románského do gotického.

Věž v západním průčelí kostela je tvořena mohutným hranolem na lichoběžníkové základně, která zaujímá celou šíři budovy. Původně ke kostelu patřila pouze spodní dvě patra, která dosahují výšku zdiva kostelní lodi, zbytek byl nejspíše dřevěný. Později byla tato dřevěná stavba nahrazena zděným patrem a to roku 1763, jak tomu nasvědčuje i chronogram nad hlavním vchodem:
AVE GRATIA PLENA SANCTA VIRGO AC DEI MATER (Buď zdráva plná milosti, svatá Panno a Matko Boží)
V + I + L + C + V + I + C + D + I + M  =  5+1+50+100+5+1+100+500+1+1000 = 1763.

Obecní úřad

Kostelec nad Vltavou 104
398 58 Kostelec nad Vltavou

kostelecnadvltavou@volny.cz
www.kostelecnadvltavou.cz


+420 382 593 327

 

 


Předchozí
Další
nahoru