Kadov ukaž mapuukaž foto

Kadov se nachází na Blatensku, v kraji plném lesů, rybníků i historických zajímavostí, asi 8 km jihozápadním směrem od Blatné. Budova původní tvrze je skryta uprostřed vsi hned vedle kostela, jen několik metrů od hlavní silnice. A pokud v Kadově zastavíte, doporučujeme také návštěvu kadovského viklanu, který najdete na okraji obce hned vedle obecního úřadu.

Farní kostel sv. Václava a fara
Od nepaměti stál v Kadově farní chrám sv. Václava, který byl tvořen čtyřhranným presbyteriem a podélnou lodí.
Okolo kostela se rozkládá hřbitov. 

Fara
Faru můžeme nají severozápadně od kostela za budovou školy. Farní budova byla vystavena v r. 1758. Nejstarší matrika křestní pochází z r. 1660, památní kniha byla založena r. 1761.

Stará tvrz
Jednalo se původně o dřevěné vladycké sídlo, které bylo obehnáno příkopem.
Prvním vladykou byl Racek ze Žihobec, který byl v r. 1362 patronem kostela. Bývalá tvrz byla na počátku dvacátého století přebudována na sýpku. Severní křídlo bylo zvýšeno a rovněž přeměněno na sýpku. V západní křídle se dochovaly oba renesanční štíty s arkýřem a tři veliké sklepy. 

Kaple s hraběcí hrobkou a hřbitov
Dříve ke kapli Nalez. Sv. Kříže vedlo pěkné stromořadí. Kaple byla zbudována v jednoduchém gotickém stylu, půdorys má podobu kříže. Základní kámen položil 25. dubna 1856 hrabě Václav Linker z Lucemviku, pán ze Lnář. Stavba byla ale dokončena a vysvěcena r. 1863. V kapli byly slouženy několikrát do roka fundační mše svaté. Okolo kaple byly vysázeny lípy a také zde byl zbudován hřbitov. Hřbitov byl již používán od r. 1680. V r. 1887 byla na hřbitově postavena úmrlčí komora (márnice). Uprostřed hřbitova stojí železný kříž.

Kontakt:

Obecní úřad Kadov
387 33 Kadov 65

Tel.: 383 491 019
E-mail: ou@kadov.net

www.kadov-net.cz


Předchozí
Další
nahoru