Zámek Orlík ukaž mapuukaž foto

Orlický zámek, vystavěný na skalnatém ostrohu nad řekou Vltavou, dříve připomínal opravdu orlí hnízdo. Po zatopení vltavského údolí Orlickou přehradou se dnes jeho stavba zrcadlí v klidné vodní hladině. První písemné zmínky o Orlíku pocházejí z let 1230-1251, z doby vlády Václava I., kdy je v archivních zprávách zmiňováno clo na Vltavě u Orlíka, který byl v té době jen dřevěným hrádkem. Na rozhraní 13. a 14. století prošel Orlík přestavbou na kamenný gotický hrad, který sloužil jako opěrný bod a správní centrum královské moci. V rukou českých králů zůstal Orlík až do roku 1357, kdy jej dle dochované listiny Karel IV. udělil v ušlechtilé manství svému kancléři Dětřichu z Portic. Majetkově se na něm v průběhu staletí vystřídalo mnoho rodů, Zmrzlíkové ze Svojšína, Švamberkové a Eggenberkové. Až konečně na začátku 18. století připadl do vlastnictví Schwarzenberkům.

Převratné změny Orlíku přinesl rok 1802, kdy se stal sídlem sekundogenitury. Od této doby dochází k přeměně Orlíka v panské sídlo, která úspěšně vyrcholila při novogotické úpravě, prováděné dle plánů profesora pražské Akademie Bernarda Grubera v letech 1840 až 1860.

Schwarzenbergové drželi Orlík až do roku 1948, kdy jim byl spolu s celým panstvím znárodněn. V následujících letech byl zámek Orlík zařazen do sítě zpřístupněných státních památkových objektů. Ze státní správy byl Orlík vyňat až v roce 1992 a následně v rámci restitucí navrácen spolu s dalšími rodovými majetky a državami sekundogenitury Karlu VII. Schwarzenbergovi.

Zámek je přístupný veřejnosti denně kromě pondělí

  • duben, říjen 9 - 15 h
  • květen, září 9 - 16 h
  • červen, červenec, srpen 9 - 17 h

V červenci a v srpnu je otevřeno denně kromě pondělí, včetně státních svátků. Prohlídka zámku trvá 50-60 minut.

Kontakt

Zámek Orlík
39807 Orlík nad Vltavou

info@zamekorlik.cz
www.zamekorlik.cz

tel: 382 275 101


nahoru