Lesní hrobka Batagliů ukaž mapuukaž foto

Poblíž samoty Chvalov mezi Bratronicemi a Čekanicemi, jižně od Blatné, se nachází památkově chráněná novogotická hrobka rodu Battagliů z Bratronic a Enisů z Lažan. Rod Battagliů k nám přišel z Benátek a v roce 1677 jim byl přiznán šlechtický stav. V roce 1708 se díky vojenským zásluhám stali svobodnými pány. Rod Enisů patří mezi nejstarší irské rody. Tato rodina patřila vždy k výtečným bojovníků. V roce 1680 jim byl udělen rytířský titul za jejich zásluhy v bojích se Švédy a Turky.

Novogotická stavba z cihlového zdiva postavená na mírně obdélném půdorysu, orientovaná k jihu. Vstupní severní průčelí je v ose stěny prolomeno vysokým hrotitým portálem s úzkým žulovým hranolovým ostěním.
Nejslavnější z rodu Battagliů, legendární cyklista Christian, v hrobce pohřben není, neboť si to nepřál. Zemřel ve věku 76 let v sedle kola na úpatí kopce Tisovník při návratu ze Strakonic do nedalekých Bratronic, kde si dnes na návsi můžete prohlédnout malý pomník amatérského cyklisty, který za svůj život ujel téměř jeden milion kilometrů.

Na cestě z Čekanic do Záboří můžete zaparkovat u rybníka Chvalov. Čeká vás příjemná procházka po hrázi rybníka a loukou k nedalekému lesíku, ve kterém hrobku najdete. Cestou se můžete kochat nádhernými výhledy do okolní krajiny jemně zvlněného podhůří Šumavy.


nahoru