Mišovice ukaž mapuukaž foto

Obec  je tvořena  osadami Mišovice, Draheničky, Svučice, Pohoří, Slavkovice a Slavkovická Hora.

Několik kilometrů jihovýchodně od Pohoří leží na kopci Hrad rozvaliny pozdně halštatského hradiště (doba keltského osídlení, v Čechách kmen Bójů). Při archeologickém průzkumu hradiště byly nalezeny mj. úlomky nádob z doby bronzové, které jsou dokladem toho, že tento vrch byl osídlen ještě před stavbou hradiště. S odchodem Keltů hradiště zaniklo. Sice se původně soudilo, že bylo později osídleno Slovany, protože v jeho prostoru byly nalezeny úlomky slovanské keramiky, ale Bedřich Dubský (archeolog žijící v 2. pol. 19. a 1. pol. 20. stol.) vyložil nález následovně: místo na vrchu kopce sloužilo k vysílání kouřových signálů.

V lese na kopci Malý Kosatín (asi 1 km jižně od Hradu) se nachází několik pozdně halštatských mohyl. Pravděpodobně jsou v nich pohřbeni obyvatelé již zmíněného hradiště. Přibližně 100m od mohyl se nachází viklan, o kterém se předpokládá, že sloužil k rituálním obřadům Keltů, čemuž nasvědčují nálezy uhlíků a střepů z pozdně halštatské keramiky.

Na poli několik kilometrů JZ od Pohoří poblíž rybníka Utopenec, místním spíše známém jako První pila, se hojně vyskytují střepy nádob ze 13. století. Podle archeologa Jiřího Fröhlicha se v těch místech mohla nacházet zaniklá vesnice Sekyt.


Obecní úřad

Mišovice č. 20, 398 04 Čimelice

misovice@volny.cz
www.misovice.cz

+420 382 274 821


Předchozí
Další
nahoru