Putim ukaž mapuukaž foto

Putim je jednou z nejznámějších jihočeských obcí. Proslavila se zejména díky románu Jaroslava Haška o dobrém vojáku Švejkovi a lidové písni "Když jsem já šel tou Putimskou branou". K popularitě vsi přispěl i J. Š. Baar svým románem "Jan Cimbura". 

Putim leží na pravém břehu řeky Blanice, těsně před jejím soutokem s řekou Otavou, 6 km jihozápadně od okresního města Písku v nadmořské výšce 386 metrů nad mořem. V obci, která byla založena zřejmě již v 11. století, stojí pozdně gotická fara, jež bývala pravděpodobně tvrzí. Raně gotický kostel svatého Vavřince pochází z druhé poloviny 13. století. Řada domů v Putimi vznikla v období pozdního selského baroka. Upomínkou na období rozvoje lidové architektury jsou barokní štíty na několika usedlostech. 

Těžko lze od sebe oddělit tyto dva pojmy – Putim a Švejka. Kdo zná filmové zpracování z roku 1957, nemůže si nevzpomenout na bludný kruh, do kterého se Josef Švejk dostal při své budějovické anabázi mezi obcemi jihozápadně od Písku. U mostu přes řeku Blanici najdete sochu Dobrého vojáka Švejka, opodál je četnická stanice. Kolem Blanice můžete vyrazit po stopách slavné literární postavy směrem na Ražice a Heřmaň nebo se příjemnou procházkou vrátit zpět do Písku.


Obecní úřad

Putim 198, 397 01 Písek

obecputim@volny.cz
www.putim.cz

+420 382 261 820


Předchozí
Další
nahoru