Březí ukaž mapuukaž foto

První písemná zpráva o obci je z roku 1379. Obec patřila vždy k rožmitálskému panství. Součástí obce byla osada Borek, známá již v roce 1398. V součásné době z ní zůstal jen jediný dům. Největší počet obyvatel, 400, měla obec koncem 19. století. Obec Březí byla samostatně fungující s obecním úřadem až do roku 1973 a v roce 1993 se opět osamostatnila.

Obec byla v roce 1931 elektrifikovaná. Po druhé světové válce byl vybudován vodovod a kanalizační síť. V roce 2003 k prvnímu květnu.byla dokončena celková plynofikace obce.

Spolková a kulturní činnost byla velmi intenzivně rozvíjena .V první polovině 20.století, kdy v obci působil divadelní spolek Havlíček. Do dnešních dnů působí Sbor dobrovolných hasičů, založený v roce 1898.

Nejstarší pamětihodností je lípa, státem chráněný strom. Lípa má obvod kmene 675 cm a výšku 18 metrů. Má název Divadelní lípa, a to podle kdysi proslulého ochotnického divadla v obci, jehož pódium bylo v hostinci, u kterého se lípa nachází spolu s mladší a košatější lípou. Divadelní lípa patří k nejstarším a nejznámějším stromům na Blatensku. Je opředena mnoha pověstmi. Podle jedné legendy pod ní měl tábořit Jan Žižka před útokem na hrad Třemšín. Měl se tu zastavit i král Jiří z Poděbrad, když jel na zámek v Blatné pro Johanku z Rožmitálu, která se stala jeho ženou. Jak daleko jsou tyto pověsti od pravdy dnes nikdo neví. Pravdou je to, co zde odehráli mnohem později místní ochotníci. Jejich chloubou byla představení Jiráskových Psohlavců, pro něž měli zapůjčené kostýmy snad až z Prahy. V ochotnické činnosti se pokračovalo až do roku 1975. V tomto období měla největší úspěch Sněhurka a sedm trpaslíků. O této lípě je dokonce napsána od pana Bořka Hrnčíře pohádka s názvem O draku Okfinovi s ilustrací Edvarda Bienera. Pohádka vyšla v roce 1999 v 120 kusů výtisků. Lípu v roce 1960 vážně poškodil oheň, který byl založen úderem blesku do vedle stojící stodoly.Velký žár jí opálil kůru. Lípa na obnaženém místě začala časem vyhnívat. Po odlomení hlavního terminálu začaly vyrůstat nové větve, jako by nabrala novou sílu, a koruna stromu se obnovila.

Barokní kaplička stojí na návsi a pochází z roku 1836. Je zasvěcená Panně Marii a sv. Antonínu od roku 1997. Součástí kapličky je socha sv. Jana Nepomuckého umístněna ve výklenku ve štítě kapličky.

Na vršku směrem na Hvožďany stojí kříž z roku 1860. U něho se loučí zesnulí občané při poslední cestě na hřbitov se svým rodištěm.

Další kříž z roku 1907 stojí na východním okraji vesnice. Nechal jej postavit místní občan na důkaz svého pokání.

Kamenný kříž na návsi byl postaven v roce 1908 na paměť šedesátiletého výročí panování císaře Františka Josefa II. Vedle stojí památník obětem 1.světové války. K němu byla připojena pamětní deska i obětem 2. světové války. Tradice uctívání stále trvá a každoročně tu pokládá věněc místní spolek dobrovolných hasičů.

Novodobý pomník se nachází v parku proti budově obecního úřadu.V roce 1988 (28.10.) byla usazena pamětní deska k 70. výročí vzniku republiky v roce 1918 a zasazena lípa. V roce 1993 byl doplněn památníček připomínající osamostatnění obce Březí.

Kontakt:

Obec Březí
Březí č. 2, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem

E-mail: obec-Brezi@seznam.cz

www.brezi-obec.cz


Předchozí
Další
nahoru