Oslov ukaž mapuukaž foto

První písemné zmínky o vesnici jsou z roku 1226.
Masivní kostel sv. Linharta obdélníkového půdorysu byl původně obklopený hřbitovem. Do zdiva věže byl vsazený raně gotický portálek, patrně dílo zvíkovské stavební huti. Kostel byl barokně upraven roku 1778.
Na severním okraji obce se nachází kruhovitá omítnutá, bíle natřená boží muka z poloviny 17. století, která v červnu 1996 strakonický inženýr Pavel Pavel posunul o 9 metrů západněji.
Výklenková kaple v obci z 1. pol. 18. století u staré cesty vedoucí do Tuklek je zasvěcená Čtrnácti svatým pomocníkům.

Lichoběžníková náves je z východní, západní a jižní strany lemovaná venkovskými usedlostmi.Klenutá brána spojující obytná a hospodářská stavení je nejasného stáří.Jedná se o bývalý areál vrchnostenského hospodářského dvora.Nejstarší stavbou je budova renesanční sýpky, na kterou navazují další přístavby. V tomto hospodářském dvoře byly v 2. pol. 20. století přistavěny další zemědělské stavby. Další hodnotnou stavbou lidové architektury je usedlost čp. 4 na návsi. Hospodářská budova ve štítě nese dataci 1858, mezi klasicistním domem a výměnkem je půlkruhová brána s vraty.

U místního hřbitova, který se nachází vlevo u komunikace 138 z obce ve směru na Písek, je památník odboje na paměť 21 občanů z Oslova a z okolí popravených nacisty v roce 1943. Pomník byl vybudován v roce 1973 na místě původního pomníčku z roku 1946.

Jihozápadně od obce se nachází přírodní rezervace Výří skály u Oslova a na západ od obce další rezervace Krkavčina.


 Obecní úřad

Oslov 86, 398 35 Oslov

ou.oslov@volny.cz
http://www.oslov.cz

+420 382 285 632


Předchozí
Další
nahoru