Skály ukaž mapuukaž foto

Skály najdete asi 4,5 km vzdušnou čarou severozápadně od Protivína, při železniční trati Protivín – Strakonice (České Budějovice – Plzeň). Připojenými osadami jsou Budičovice, Dvorce a lokalita Božovice. 

První doložená písemná zmínka o osadě Skály pochází z roku 1365, kdy ji Rožmberkové prodali Oldřichu Štěněti z Dobevi. Další zmínku lze nalézt v zápisu z manského soudu z roku 1397, kde se hovoří o jistém Janu ze Skály. V roce 1430 nechal král Zikmund Lucemburský zapsat manství ve Skalách, sousedních Budičovicích a Štěticích Janu Kočkovi ze Skal. Kočka měl tři syny Přibíka, Václava, Jana a Aleše a dceru Kateřinu. Té v roce 1509 potvrdil král Vladislav Jagellonský listiny na zdejší manství. Někdy kolem roku 1536 prodala Kateřina Skály Kašparu Litochlebovi ze Strachotína, jenž zde zřejmě vystavěl tvrz, nebo do podoby tvrze přestavěl starší sídlo. Tvrz se ve Skalách poprvé uvádí v roce 1543, kdy ji Kašparova dcera Anna i s dvorem prodala Diviši Malovcovi z Malovic. Nový pán pak toto zboží připojil k libějovickému panství. Nelze vyloučit, že zbytky renesanční tvrze jsou dosud zčásti dochovány v dnešních přízemních objektech bývalého statku čp. 24. Ke konci 16. století a až do roku 1623 patřily Skály městu Písek, od něhož je koupil hrabě Merode, který je posléze prodal hraběti Bukvojovi. Dalším nabyvatelem dvora byl v roce 1800 kníže Schwarzenberg. Knížecí rod si zdejší majetek podržel až do pozemkové reformy v roce 1923.

V Budičovicích se nachází velmi hodnotný uzavřený celek objektů na návsi, který je v současné době veden jako vesnická památková zóna. Jedná se o typicky jihočeské selské baroko s návesní kapličkou. 

"Osada s rozlehlou nepravidelnou návsí na vidlici starých cest. V roce 1365, kdy je o ní první zpráva, byla prodána současně s osadou Krtely Oldřichu Štěněti z Dobevi. V roce 1397 se na manském soudu připomíná Jan ze Skály, po němž zde žil rod Kočků. V roce 1418 vlastnil Jan Kočka ze Skal nějaké zboží v Sedlíkovicích a r. 1430 mu král Zikmund Lucemburský zapsal manství ve Skalách, sousedních Budičovicích a Štěticích a tato darování následující rok ještě rozšířil o tři rychty. Jeho syn, který se patrně jmenoval Přibík, sloužil na Zvíkově a r. 1435 byl nedaleko Písku zabit Tábory. Druhý syn Václav zemřel před r. 1454."


Obecní úřad

Skály čp. 61, 398 11 Protivín

skaly@zlatyvrch.cz 
www.skaly.net

+420 382 251 050

 


Předchozí
Další
nahoru