Varvažov ukaž mapuukaž foto

Nejstarší historii obce připomíná kostelík sv. Kateřiny s raně gotickým kněžištěm. Vedle něj stával řádový dvorec, přestavěný na tvrz a později na renesanční zámeček. K němu byl postupně připojen rozlehlý hospodářský dvůr a ve druhé polovině 18. století také barokní zámek. Opravený zámek a kostel dnes tvoří výraznou a nezaměnitelnou dominantu obce.

Před zámeckým areálem je nevelká náves s rybníkem. V jejím středu, na břehu rybníka, najdete vyhlášenou restauraci a penzion U Hastrmana, který je v kraji vyhlášen svými rybími specialitami. Na všech stranách návsi se dochovaly usedlosti s domy, špýchárky a branami v klasicistním stylu. Ve 30. až 50. letech 19. století tento sloh zcela ovládl venkovskou architekturu severní části Písecka. Silná tradice klasicismu ve zdejší vesnické architektuře hluboce zakořenila. Příkladem doznívajícího klasicismu ve Varvažově je usedlost čp. 7 s domem a shodně řešeným výminkem. Rovněž řada dalších domů a zejména hospodářských staveb z druhé poloviny 19. století v obci dokonale napodobuje své starší klasicistní předchůdce.

K Varvažovu patří ještě samostatná část, zvaná U Mostu. Rozprostírá se v malebném údolí říčky Skalice. V těchto místech Skalici překračuje barokní most s kapličkou. Najdeme zde také soubor velmi hodnotných roubených objektů, které představují nejstarší dochovanou lidovou architekturu na Písecku. Západně odtud stojí velký pozdně klasicistní mlýn s neobvyklým řešením průčelí. Působivé prostředí obou částí obce doplňuje několik kapliček a křížků. Unikátní atmosféra Varvažova vynikla především jako kulisa českého filmu Je třeba zabít Sekala.

Obecní úřad

Varvažov 13, 397 01 Písek

ouvarvazov (zavináč) seznam.cz
www.varvazov-obec.cz

+420 382 289 173


Předchozí
Další
nahoru