Rakovice ukaž mapuukaž foto

Obec s renesančním zámečkem z 2. pol. 16. století, který byl v 18. století spojen lipovou alejí se sochami z Hammerovy dílny se zámkem v Čimelicích. Dnes poklidně leží stranou hlavního tahu Praha – Písek. Dojít do ní můžete po Alšově stezce z Mirotic a pokračovat dále do Čimelic.

Území rozlehlého rakovického katastru patří k nejvýchodnější části Blatenské vrchoviny, k níž na severu přiléhá vyšší plošina Březnická a na východě plošina Zvíkovská. Všechny tyto oblasti jsou součástí Středočeské pahorkatiny. Z mělkého čimelicko-rakovického údolí vystupuje na jihu do vyšších výšek pásmo Chlumu (520 m) a Hradu u Bud (574 m) a na severu Jezvinec (541 m). Vodopisně náleží rakovická oblast k povodí řeky Otavy. Vody odtud odvádí Rakovický potok, protékající soustavou čtyř Pilských rybníků přes Rakovice, který se pod Čimelicemi vlévá do Skalice a s ní po spojení s Lomnicí do Otavy. Úrodností půdy patří Rakovická oblast k nejúrodnějším v celém okrese Písek.
Rakovice jsou historicky propojeny především s Čimelicemi, dále pak s Mirovicemi, Miroticemi a pochopitelně s Orlíkem.

První historická zpráva o Rakovicích pochází již z roku 1045. Toho roku český kníže Břetislav I. daroval spolu s dalšími vesnicemi nejstaršímu českému klášteru v Břevnově u Prahy. V době blíže neznámé se Rakovice staly součástí zboží a panství pražského biskupství. Správním střediskem biskupského panství byla Příbram. Z období několika století, tj. od roku 1045 až do poloviny 13. století se o Rakovicích a okolním kraji nezachovaly žádné konkrétní zprávy. Pro kraj je to období historického temna. Je to doba, kdy ještě doznívalo uctívání starých slovanských bůžků, stále více zatlačované pronikajícím křesťanstvím šířeným ze vznikajících kostelů, doba postupného vydělování obyvatelstva do třídy svobodné šlechty a podaného lidu.

V rakovickém zámku byl zřízen francouzský vojenský špitál. S ním patrně souvisí vznik a původ rakovického památníku Vintíře v lese Chlumu u silnice Rakovice – Mirotice, který tu pravděpodobně označuje pohřebiště francouzských vojáků nebo důstojníků, kteří tu měli být popraveni pro vzpouru.

Rakovice se významně zapsaly i do dějin 2. světové války. V noci z 11. na 12. května 1945 se začalo v Díkově rakovickém mlýně jednat o kapitulaci Němců, soustředěných po celé trase státní silnice od Milína k Čimelicím a ustupujících před Rudou armádou. Zde byla dohodnutá demarkační čára, rozdělující území západních Čech, které mělo být obsazeno americkou armádou a území východně od této čáry, které měla obsadit Rudá armáda. V Rakovicích v Díkově mlýně byl skutečně podepsán kapitulační akt. Jednání se zúčastnili ruský gardový generál Sergej Serjogin, podplukovník Pattonovy americké armády Allison a německý generál von Pückler, který se po podepsání kapitulace v domě čp. 99 v čimelické části Rakovic zastřelil.

Obecní úřad

Rakovice 119
398 04 Čimelice

ou.rakovice@c-box.cz
www.rakovice.cz

+420 382 228 332


Předchozí
Další
nahoru