Žižkův most ukaž mapuukaž foto

Kamenný jednoobloukový most byl postaven přes původní koryto Březového potoka. Proč byl pojmenován po Žižkovi, není nikde písemně podloženo. Snad se tak usuzuje ze zápisu v katovické kronice, kde je zapsána domněnka, že tento most vybudoval Jan Žižka z Trocnova, když táhl z Plzně do Tábora. Most je dnes mimo koryto potoka, neboť ve dvacátých letech 20. století byla provedena regulace toku potoka blíže k úpatí Katovické hory.


Předchozí
Další
nahoru