Sedlice ukaž mapuukaž foto

Město najdete na silnici spojující BlatnouPísek.

Zatím nejstarší archeologický nález na katastru Sedlice byl učiněn při polních pracích v listopadu 1964 u místního nádraží. Je to kamenný kopytovitý klín (nástroj na opracování dřeva) z mladší doby kamenné. Zcela bezpečně bylo toto území osídleno v době železné, v období kultury halštatské. Misky z halštatských hrobů.Z této doby pochází plochý žárový hrob, zjištěný na východ od Sedlice, jiný byl prozkoumán jihovýchodně od osady Důl. Významnou halštatskou lokalitou je jižní svah vrchu Hradiště, kde byly objeveny náramky, bronzové nášivky, železné hroty kopí, nože, koňská udidla a podobně. Stejně staré mohyly se díky lesnímu porostu uchovaly u Holušic, nedaleko nichž byly objeveny stopy stejně staré osady.

Osada Sedlice náležela do staré aglomerace na Bozeňsku, jež zahrnovala oblast dnešního Blatenska, Březnicka a Rožmitálska. Byla osídlena dříve než ostatní kraje. Napovídá to kontinuita pravěkého a středověkého osídlení. Vývoj dalšího osídlení lze předpokládat v období vnitřní kolonizace (13. – 14. století), kdy podél staré písecké cesty, s kterou se tu spojovala jiná, rovněž stará cesta od Vimperka, vznikla zemědělská osada silničního typu. V písemných pramenech je osada Sedlice (Sedlecz) uváděna v letech 1352 - 1399 mezi sídlišti bozeňského děkanátu. Majitelem Sedlice byl rod Bavorů ze Strakonic.

Hospodářský rozvoj v 16. století byl spojen s existencí režijního,pohlednice rytířského a městského velkostatku. Adam Řepický přežil své děti, zemřel v roce 1551 a Sedlici s veškerým majetkem převzala jeho sestra Kateřina, provdaná za Zdeňka ze Šternberka. Později pak zřejmě Sedlici vlastnil její syn Adam až do roku 1623. Tvrz v Sedlici. postavená po roce 1404, byla Šternberky přestavěna v  2. polovině 16. století na renesanční zámeček v obdélníku vodního příkopu. Jádrem stavby je patrová budova, z níž vybíhají dvě boční křídla. Na fasádě jsou patrny zbytky sgrafit. Chodba je zaklenuta křížovou klenbou se zazděnými arkádami. V roce 1680, podle zápisů faráře Horacia v matrice, zemřelo na mor v  Sedlici 95 osob. Sedlice byla majetkem Šternberků až do roku 1708.

Město je často připomínáno v souvislosti s dlouholetou tradicí paličkování krajek. Největšího rozkvětu dosáhlo krajkářství v 19. a počátkem 20. století, kdy se paličkovalo i v okolních vesnicích.

První písemné záznamy o sedlické krajce najdeme ve starém spise o kraji prácheňském, kde se dovídáme, že výroba krajek v Sedlici se datuje již v 15. století, čímž potvrzuje se domněnka, že právě naše krajkářství je původní slovanské. Jaký druh krajek se v té době vyráběl, nevíme, neboť většina starých krajek se nedochovala díky četným požárům, nebo se stářím rozpadla. Kromě několika málo nezůstalo téměř nic. Jiné záznamy – písemné, či ústní se nenašly.

Další prameny nás zavádějí až do první poloviny 18.století, kdy byla majitelkou sedlického panství paní Marie Ludmila Černínová z Chudenic.Hraběnka se krajky velmi oblíbila a rozhodla se proto upravit polní robotu žen tak, že její část nahradila paličkováním krajek. 

Dokonce vyslala dvě zdejší dívky, aby se v krajkářství zdokonalily. Navštěvovaly soukromou školu Belgičanky madam Ramie a tímto způsobem byly domácí-místní vzory ovlivněny krajkami nizozemskými.
Domácí výroba krajek se zde postupně rozšířila, takže zvláště po zrušení roboty v roce 1848 nacházely ve výrobě a prodeji paličkovaných krajek obživu celé rodiny.

Sedlické krajky se těšily veliké oblibě, byly proslulé svou kvalitou a traduje se, že až z Bavor přijížděli kupci, kteří si zde nechávali paličkovat čepce ze zlatých nití, ke kterým se ještě na obrubu přidávaly tylové krajky.

Čepec se skládal z devíti částí. Na každém díle čepce pracovala jedna krajkářka. Všech devět žen pracovalo společně. Kupci každé z nich zaplatil po jednom tolaru, někteří přidávali čokoládu a tolik žádanou kávu, aby byla práce co nejrychleji hotova. Čepce byly vzadu zdobeny sekanými granáty. Vzor byl pleten ze zlatého dracounu, což je niť obtočená kovovým vláknem.

Kontakt:

Městský úřad Sedlice
náměstí T. G. Masaryka 28, 387 32 Sedlice

Tel.: +420 383 493 410
podatelna@obec-sedlice.cz
www.obec-sedlice.cz


Předchozí
Další
nahoru