Písek ukaž mapuukaž foto

Základním impulzem pro založení Písku bylo nerostné bohatství v podobě zlatonosného písku. Patrně již od konce 12. století stála rýžovnická vesnice na pravém břehu řeky Otavy. Vzniklá osada se jmenovala „Na Písku“. Později se z osady stala trhová ves s kostelem sv. Václava. Písecká těžba zlata skončila v 16. století. Několik pokusů o její vzkříšení nesplnilo očekávání.

Písek, jehož jméno je odvozeno od rýžování písku, je poprvé zmíněn v datační formuli listiny krále Václava I. vydané roku 1243. Václav I. začal nedaleko osady na skalnatém břehu stavět hrad. Město samo nebylo založeno jen z důvodů těžby zlata. Mělo zároveň ochraňovat Zlatou stezku, která v těchto místech překračovala Otavu, bylo i logickou základnou královské moci v oblasti. Všechny hlavní budovy (městský hrad, kamenný most, farní kostel, dominikánský klášter, rychta) vyrostly společně s opevněním snad v průběhu pouhých dvou desetiletí, během kterých tu král často pobýval; v letech 1258–1265 s jedinou výjimkou každoročně. To byla doba rozkvětu Písku, který tehdy patřil k nejpřednějším městům v království a dosáhl významu, jenž se již nikdy neopakoval.

Když král založil na levém břehu řeky Nový Písek, Starý Písek si výslovně nepřál být s Novým spojován a král obyvatelům Starého Písku garantoval samostatnost. Nový Písek ve 13. století převzal roli sídla Prácheňského kraje, kterou do té doby plnil hrad Prácheň. Starý a Nový Písek splynuly až po staletích.

Dnes je historické centrum Písku městskou památkovou zónou a Písek sám je často pro svou malebnost, klid a polohu nazýván městem v moři lesů, městem studentů a penzistů. Přes svůj ucelený historický ráz je ale zároveň moderním a stále se rozvíjejícím městem s dobrou infrastrukturou a širokým spektrem služeb, které poskytuje svým obyvatelům i návštěvníkům.

Procházka historickým Pískem

K seznámení s historickým Pískem vám doporučujeme procházku podél obvodové linie tohoto bývalého královského města. Ta je ohraničena na západě nábřežím řeky Otavy a dále okruhem zeleně kopírujícím průběh původních městských hradeb. Tento okruh byl v letech 2000-2017 postupně rekonstruován a dnes se skví v plné kráse. Procházku můžete začít u Kamenného mostu na Fügnerově náměstí. U ústí Karlovy ulice stojí jeden z řady místních objektů s domovními znameními – dům U Slona. Cesta pokračuje po promenádě podél řeky Otavy, kde minete bývalé tereziánské kasárny, dochované křídlo královského hradu, Sladovnu, budovu soudu a na úrovni Městské elektrárny pak klášterní kostel Povýšení sv. Kříže. Ulicí Podskalí dojdete k tzv. „katovské brance“, která je jedním ze vstupů do gotického příkopu. Tím projdete až na náměstíčko Bakaláře před děkanským kostelem. Zde je k vidění moderní připomínka školy a kašny, které zde stávaly, a také archeologické nálezy zahrnující mj. mohylu z doby bronzové. Dalšími výtvarnými díly jsou kamenné lavice lemující prostor za kostelem až k pomníku padlým u Melegnana a Solferina. Odpočinout si můžete u nové kašny s fontánou a poté pokračovat do Komenského ulice. Na jejím rohu stojí monumentální budova bývalého hotelu Dvořáček s 11 obrazy z dějin města Písku, které navrhl Mikoláš Aleš. Cesta lipovou alejí vede kolem půvabné stavby Kronbergerova pavilonu a dále na okraj Palackého sadů. V tomto hlavním městském parku se nacházejí mj. Hudební a Schrenkův pavilon, Neptunova kašna a několik památníků. V neposlední řadě se zde můžete příjemně občerstvit v některé z řady kaváren a restaurací. Ve spodní části parku můžete odbočit do Tyršovy ulice k domu Adolfa Heyduka. Pás parkové zeleně končí na výchozím místě před Kamenným mostem.
Tento okruh rovněž nabízí řadu možností vstupu do historického centra města (včetně několika pasáží z Palackého sadů) a na jeho náměstí – Velké náměstí s barokní budovou radnice (1740-1765), Alšovo náměstí s Mariánským morovým sousoším (1715), Havlíčkovo náměstí se sochou sv. Floriána (1735).
Panoramatický pohled na historické centrum Písku se vám naskytne, začnete-li procházku tak, že přejdete Kamenný most na levý břeh řeky a zde půjdete po promenádě. Cestou minete pietní park s kostelem sv. Trojice a zpět na pravý břeh Otavy se dostanete lávkou pro pěší přes Městský ostrov. V Putimské ulici na čp. 154 uvidíte panenky, které se staly námětem znárodnělé písně „Když jsem já šel tou Putimskou branou“. Pohled odsud na baštu s píseckou vlajkou patří k těm, které nejlépe vyjadřují ducha starobylého města. Nedaleko v ulici Fráni Šrámka skutečně stávala Putimská brána, nicméně byla stejně jako další dvě městské brány zbořena. Po demolici v r. 1836 byly fasády sousedních domů vyzdobeny nalezenými dělostřeleckými koulemi a vznikla tak další domovní znamení – dům U Zlaté koule a dům U Koulí. Posledně jmenovaný objekt je spojený s mladými léty Fráni Šrámka i zfilmováním jeho děl „Stříbrný vítr“ a „Měsíc nad řekou“.


Turistické informační centrum Písek

Velké náměstí 1/24, 397 01 Písek
+420 602 771 596

infocentrum@pisek.eu
www.pisek.eu


Předchozí
Další
nahoru