Šibeniční vrch ukaž mapuukaž foto

Nenápadná vyvýšenina byla v minulosti označována jako Spravedlnost, Šibeňák, Na šibenici a Šibeniční vrch. Tyto názvy se kupodivu mezi místním obyvatelstvem zachovaly dodnes a svědčí o dlouhodobém využívání tohoto místa k exekučním účelům. Popravište bylo v dobách, kdy plnilo svou funkci, dobře viditelné z důležité cesty spojující BlatnouPískem, Plzní a Prahou, v dlouhém úseku od Lapače až po blatenský zámek. Lokalita se nachází východně od Blatné u silnice do Buzic. Na malém vrcholku se dodnes dochovalo kamenné zdivo čtyřúhelné šibenice.

Z historických pramenů se zachovalo několik zpráv o blatenských popravách. V roce 1569 zaplatil životem za přestupek proti sedmému přikázání Jan z Krašovic, za smilstvo byl zase k smrti odsouzen v roce 1570 Jan Kozel. Vrazi Loreckého ze Lkouše skončili na blatenském popravišti v roce 1571 a v roce 1669 byl za vraždu desetiletého dítěte lámán kolem Václav Jabulka. Jeho rozlámané tělo bylo po exekuci vpleteno do kola a vystaveno na vrcholu šibenice. Katův meč sťal v Blatné roku 1700 za dvojženství poddaného Víta Rokose, za zabití pasáka byl v Blatné o 57 let později popraven i hajný z Buzic.

Lokalita bývalé blatenské šibenice byla ještě před 40 – 50 lety pietních důvodů místními lidmi udržována. V druhé polovině 20. století se ale prostor popraviště začal využívat jako městská skládka, což se negativně podepsalo na stavu posledních zbytků původního areálu. Místo rozhodně stojí za návštěvu. I dnes vyniká podivnou stísněnou atmosférou. Ztichlý les kolem, polouschlé stromy a kamenné rozvaliny by mohly ještě dnes vyprávět o tom, co hrůzného se zde kdysi odehrávalo.


nahoru