Zemský hřebčinec ukaž mapuukaž foto

Novodobější historie chovu koní v Písku začala v roce 1902, kdy byli do současného nově vystavěného hřebčince poprvé umístěni plemenní hřebci, první zmínka o stanovišti hřebců v Písku je však již z r. 1811, kdy byl hřebčinec ještě umístěn ve “Švantlově dvoře“ ve městě.
Důvodem jeho založení byla snaha o zvelebení kvalitativně neuspokojivého stavu koňské populace v tehdejším rakouském mocnářství a byla reakcí na nedostatečné naplňování dřívějších dekretů ukládajících šlechtě a stavům péči o koňstvo. Řízením plemenářského vývoje a jeho organizací byla pověřena vojenská správa, která jej zajišťovala až do vzniku československého státu a k plnému předání do civilní správy došlo až v letech 1924 – 1925.

Zemský hřebčinec můžete navštívit v rámci pravidelných komentovaných prohlídek:
https://www.zemskyhrebcinecpisek.cz/prohlidky-hrebcince
Prohlídky mimo vypsané termíny je možné objednat na tel. 724 981 194 (3 dny předem, min. 10 osob).

Původně vojenský hřebčinec rakouského mocnářství je dnes jedním z nejvýznamnějších center plemenářství a jezdeckého sportu v Čechách. Areál s architektonicky cennými budovami byl v roce 2010 vyhlášen národní kulturní památkou.

Kontakt

Zemský hřebčinec Písek, s.p.o.

U Hřebčince 479, 397 01 Písek

marketing@zemskyhrebcinecpisek.cz
www.zemskyhrebcinecpisek.cz

+420 724 981 194, +420 778 753 947


nahoru