Památník Lety ukaž mapuukaž foto

Památník je připomínkou genocidy českých a moravských Romů v období II. světové války. Je situován v místech provizorního vězeňského hřbitova někdejšího cikánského tábora v Letech u Písku, ve kterém byly v době nacistické okupace soustředěny rodiny většiny českých Romů.

Původně kárný pracovní tábor a později sběrný tábor poblíž obce Lety byl změněn velitelem nacistické bezpečnostní policie v Praze SS-Standartenführerem H. Böhme od srpna 1942 na cikánský tábor.

Za dobu jeho existence od srpna 1942 do května 1943 jím prošlo přes 1.300 mužů, žen a dětí. Více než čtvrtina z nich zde podlehla nelidským životním podmínkám a je pochována na tomto místě a na hřbitově v nedalekých Mirovicích. Ti, kteří přežili, byli deportováni do vyhlazovacího tábora Auschwitz II – Birkenau. Pro většinu z nich to byla konečná stanice.

Památník je dílem akademického sochaře Zdenka Hůly a byl zřízen v roce 1995 nákladem České republiky.

Návštěvní doba:

březen až říjen od 9:00 do 17:00
Návštěvu KP Lety mimo návštěvní dny (tj. od listopadu do března) lze dohodnout (minimálně 2 dny předem) na telefonním čísle 734 373 070.


nahoru