Písecko se Švejkem

Švejkova cesta Píseckem

…aneb tady všude byl!

Hašek se s celým krajem podrobně seznámil v roce 1896, kdy sem po smrti svého otce přijel strávit prázdniny. Příhody zdejších obyvatel a samotné Písecko se mu do paměti vrylo natolik, že po více než dvaceti letech, v roce 1921, kdy Osudy dobrého vojáka za světové války psal, neměl žádné problémy s vybavováním si i těch nejmenších detailů kraje. Názvy a popisy skutečných vesnic odpovídají těm románovým, výjimku tvoří jen Haškův Malčín, Sedlec a Štěkno (Malčice, Sedlice a Štěkeň), v tomto případě autor zřejmě převzal lidové názvy obcí.

Románová postava Dobrého vojáka Švejka vstoupila při své Budějovické anabázi na území turistické oblasti Písecko v okamžiku, když z Květova místo na jih zamířila na západ. Švejk musel překonat řeku Vltavu, minul hrad Zvíkov a došel do Vráže. Z ní se vydal do Čížové, ale něco ho stále táhlo západním směrem, tak postupně navštívil Malčice, Sedlici, Radomyšl a Štěkeň, aby se dostal nakonec do Putimi. Tam přespal ve stohu a nedbaje rad místních se vydal znovu na západ, aby prozkoumal okolí Strakonic a následně přes Vodňany a Protivín doputoval zpět do Putimi, kde byl konečně zatčen, odveden do Písku a vlakem odeslán do Českých Budějovic, kde se hlásil jako ordonanc u nadporučíka Lukáše.

Rámec vašeho výletu je tedy celkem zřejmý. Jeho středobodem by mohla být Putim, malebná vesnice jižně od Písku, kde se můžete ubytovat a vyrážet na výlety po stopách Dobrého vojáka Švejka.

Samozřejmě to lze pojmout i jako několikadenní putování krajinou z místa na místo. V obou případech si užijete Písecko v celé jeho kráse. S nádhernou přírodou, dobrým jídlem a milými lidmi, kteří jakoby často vypadli ze stránek Haškova románu, který proslavil českou povahu, jižní Čechy a Písecko po celém světě.

Tak vzhůru na cestu!

Malčice
Malčice (v románu je Švejk nazýval Malčín)
Cestou z Malčic na Sedlici
Sedlice, kostel svatého Jakuba Většího
Sedlice, pomník padlým z I. světové války
Cestou na Radomyšl
Radomyšl, kostel svatého Jana Křtitele
Radomyšl, alej s křížovou cestou
Štěkeň (podle Švejka Štěkno)
Cestou na Vodňany
Vodňany
Protivín
Protivín

nahoru