Prohlídky Orlické hráze ukaž mapuukaž foto

Exkurze do provozu druhé největší vodní elektrárny v Česku a nejvyšší betonové hráze v Československu probíhají pro skupiny 15 a více osob celoročně po předchozí rezervaci. Během měsíců července a srpna lze využít o sobotách a středách exkurzí pro individuální turisty, vždy od 11:00. Návštěva vodního díla Orlík je vhodná pro školy, skupiny, firemní skupiny i cestovatele. Orlická přehrada má několik unikátů, které mají světovou úroveň.

Víte, že…

  • desetilopatkové oběžné kolo Kaplanovy turbíny dostalo na výstavě EXPO 58 v Bruselu ocenění a bylo světovým unikátem?
  • díky stavbě přehrady musel být přenesen i celý kostel?
  • lodní doprava po Orlické nádrži jezdí od počátku vzedmutí hladiny?
  • hlavní stavitel přehrady Orlík pan Ing. Kraus prolezl před počátkem betonáže základ celé hráze doslova po kolenou, aby vyloučil jakékoli budoucí nebezpečí?
  • přes přehradu Orlík měla jezdit nákladní doprava, která měla vozit písek na stavbu jaderné elektrárny Temelín?
  • Orlík je nejvodnatější vodní nádrží v České republice?

Kontakt:

pisecko@email.cz
+420 737 50 69 50
www.cez.cz/infocentra

 


nahoru