Dotkni se Písku ukaž mapuukaž foto

V listopadu roku 1741 se schylovalo kolem Písku k velké bitvě mezi Rakušany a Francouzi a hrozilo, že vojska vtrhnou do města a zcela jej zničí. Bezradní písečtí radní tak sáhli k poslednímu: "Městská rada sdílela tuto úzkost a nevědouc si lepší pomoci udělala slib Matce boží, jestli městu milost vyprosí, že jí každoročně veřejnou pobožnost prokazovati budou. Votum neb slib zněl, že všichni obyvatelé města Písku slibují na dokázání vděčnosti každý rok k stálejší, největší cti a slávě nejblahoslavenější Rodičky Boží Marie Panny slavnou procesí s nebesy, korouhvemi a nesením obrazu Matky boží při zvuku polnic, trub a bubnův k její soše a svatých patronů a potom slavnou mši vykonati. Bylo rozhodnuto pro budoucí léta, že slavnost se vždy konati bude tu neděli po 8. červnu."

Tato tradice byla obnovena v roce 1993 a od té doby každoročně, vždy první víkend po 8. červnu, můžete přijet a dotýkat se Písku.

www.dotknisepisku.cz


nahoru