Kadovský viklan ukaž mapuukaž foto

Viklany jsou velké zaoblené kameny nacházející se samostatně na loukách či v lesích a pouze svou malou částí leží na skalním podloží. U těchto druhů balvanů stačí nevelká síla k jejich rozhoupání. Nejznámějším Českým viklanem je viklan ležící u jihovýchodního okraje obce Kadov a odtud dostal název Kadovský viklan. Balvan je na 1 metr vysoké skalce. Viklan tvoří středně zrnitý biotitický granodiorit.

V obvodu měří více jak 11 metrů a jeho váha činí kolem 30 tun. V roce 1985 byl vyhlášen přírodní památkou, ale pozornost vědců upoutával již v 19. století. Nejstarší záznamy o něm jsou z roku 1856 a v tomto období taká vzniklo pojmenování balvanu jako viklan. Nejenom vědce přitahoval tento balvan, ale také kameníky, kteří do něj vytesaly prohlubně pro usazení klínů, pomocí kterých by poté kámen rozbili. Zásluhou okresního hejtmanství byl kámen uchráněn před rozbitím. V roce 1893 byl kámen posunut skupinou nadšenců ze své původní polohy o 1,5 metru. Na původní místo byl kámen vrácen až za přispění ing. Pavlu Pavla, který je známý svými studiemi o pohybu soch na Velikonočních ostrovech. Na své původní místo byl kámen vrácen v roce 1983 postupným podkládáním kulatých klád pod kámen do té doby, dokud kámen nedosedl na své původní místo. Ovšem na svém původním místě díky vandalům kámen dlouho nevydržel a pokus o jeho vrácení musel byl opět opakován. Z obce Kadov byla kolem viklanu vyznačena Naučná stezka okolím viklanu, která vede do nedaleké obce Vrbno. K viklanu je vyznačena turistická trasa také jihozápadním směrem z města Blatná. Jižním směrem od viklanu je oblast přírodní rezervace Velká Kuš, která se rozprostírá u západního břehu stejnojmenného rybníka. Severním směrem od viklanu je rovněž vybudovaná řada rybníků a u západního břehu rybníka Smylov najdeme další přírodní rezervaci Smyslovské louky. V obci Kadov se křižuje několik značených cyklistických tras a tak se k prohlídce viklanu můžeme vydat i na kole. Od železniční zastávky v obci Tchořovice je vyznačena turistická trasa vedoucí jižním směrem kolem soustavy rybníků a přes obec Vrbno západním směrem k viklanu.

Obecní úřad Kadov
Kadov 65, 387 33 Kadov
+420 383 491 019
ou@kadov.net
www.kadov.net


nahoru