Bavorov ukaž mapuukaž foto

Bavorov leží při toku řeky Blanice v Bavorovské pahorkatině v nadmořské výšce 446 m v okrese Strakonice. Žije v něm 1642 obyvatel. Město se skládá ze šesti částí: Bavorské Svobodné Hory, Blanice, Čichtice, Svinětice, Tourov, Útěšov a Leskovec.

První zmínka o Bavorovu je z konce 13. století. Založil ho Bavor III. ze Strakonic. Město bylo postaveno kolem hradu, který byl od roku 1355 pustý a později zcela zanikl. Nedaleko byl v polovině 14. století zbudován hrad Helfenburk. V roce 1341 bylo město prodáno pánům z Rožmberka. Město bylo povýšeno na město královské a je vyhlášeno Městskou památkovou zónou.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Kostel byl založen v létech 1375 – 85 bratry Petrem, Oldřichem a Janem z Rožmberka. V roce 1649 byl položen základní kámen ke druhé věži na jihozápadním nároží, kterou postavil Petr Vlach z Vodňan. Při požáru celého města v roce 1649 se zřítila kostelní klenba. Obec v roce 1652 uzavřela smlouvu o opravách s Petrem Spinetou. Ten umístil klenby trojlodí na čtyři pilíře, čtyři polopilíře a upravil okna a dlažbu. Poslední úprava zevnějšku kostela byla provedena v létech 1905 – 6 podle návrhů architekta Josefa Mokra.
Kostel je trojlodní orientovanou stavbou s příčnou lodí v šíři trojlodí a obdélníkovým presbytářem, který má pětiboký závěr. Na západní straně jižního průčelí stojí třípatrová věž. Na severu jednopatrová věžovitá kaple sv. Anděla Strážce s připojenou kostnicí. Na severu stojí obdélníková kaple Božího hrobu. Na severu presbytáře stojí dvoupatrová obdélníková sakristie (bývalá kaple). Z doby založení kostela pochází šestipatrová hranolová věž v západní části sakristie. Okna jsou hrotitá s kružbami. Na jižní straně portál z doby před rokem 1389 (vlevo erb Jana z Rožmberka, vpravo Elišky z Halsu, vpravo od vchodu kamenná kropenka se čtyřmi pětilistými růžemi, uprostřed portálu nika se sochou madony). Trojlodí je zaklenuto 9 poli plackové klenby a dvěma páry pilířů. Příčná loď a presbytář je sklenuta křížovou žebrovou klenbou. Triumfální oblouk je hrotitý. Na epištolní straně presbytáře (Rožmberské) se nachází sedile a výklenek pro křtitelnici. Na protější straně sanktuář zdobený třemi hrozny, révovým listem, uvnitř pole pelikán s mláďaty ve vysokém reliéfu. Kaple Anděla Strážného má hrotitý portál a jedno pole křížové žebrové klenby a jedno pole hrotité valené klenby se dvěma pásy. Z kaple Božího hrobu vede klenutá chodba do fary kostela. Řezbářská výzdoba je částečně dílem Jana Hammera, okolo r. 1770. Autorství oltářního obrazu Navštívení Panny Marie je připisováno Karlu Škrétovi. V příčné lodi je 11 náhrobků z 16. – 18. století.

Fara
Barokní patrová budova je spojena se zákristií kostela klenutou chodbou na obloucích a pilířích. Na faru navazuje klenutá brána s gotickým portálem. Areál doplňují hospodářské budovy a špýchar s barokními štíty.

Zámek
Postaven na konci 16. století jako sídlo správy bavorovského panství v severozápadním rohu náměstí. Budova má cenné interiéry včetně konstrukcí (klenuté přízemí a patro, výmalba ústředního prostoru). Vlevo od vchodu erb Schwarzenbergů, vpravo Eggenberků. Najdete jej i pod názvem „Panský dům“ a v současnosti v něm sídlí i městské muzeum.

Kašna
Kamenná čtvercová kašna stojí ve středu náměstí je datována do roku 1742. Opravována byla v roce 1869. Kompletní rekonstrukce proběhla v roce 2018. Další kašna se nachází na nádvoří zmíněného panského domu.

Boží muka
Při silnici směr Útěšov za městem vpravo s obrázky sv. Vojtěcha, Floriána, Prokopa a Václava. Stojí na konci Bavorova směrem na Helfenburk.

Kontakt:

Středisko informací a kultury
Náměstí Míru 1, 387 73 Bavorov
Otevírací doba: Po – Pá 7:30 - 16:00
+420 604 166 700
kultura@bavorov.cz
https://infocentrum-mesta-bavorov.webnode.cz/


Předchozí
Další
nahoru