Mirotice ukaž mapuukaž foto

Malebné městečko na severu Písecka, kterým protéká říčka Lomnice, má svou neopakovatelnou atmosféru. Už z dálky spatříte vrcholek barokní zvonice, jedné z nejkrásnějších v jižních Čechách. Patří ke kostelu sv. Jiljí, který je nejvýraznější památkou Mirotic. Nachází se západně od náměstí. První písemná zmínka o kostelu je z roku 1254, jeho základy jsou však asi o 100 let starší. Již v té době se Mirotice staly přemyslovským královským městem. Do výstavby děkanského kostela v Písku byly nejvýznamnějším duchovním centrem v oblasti. Jejich význam umocňovalo i to, že ležely na Královské stezce. Kostel byl několikrát přestavován, naposledy v letech 1870–1872 v pseudorománském stylu, který mu zůstal dodnes.

Město je rodištěm Mikoláše Alše (* 1852), který zde také už ve svých 4 letech začal s kreslením. Aleš zde žil s přestávkami do roku 1862, kdy odešel na studia v Písku. Pak zde pobýval prakticky jen o prázdninách až do roku 1874, kdy se po smrti otce trvale usadil v Praze. Na jeho počest jsou každoročně pořádány slavnosti nesoucí jméno Alšovy dny.
Český loutkář Matěj Kopecký je druhou významnou osobností Mirotic. Sice se zde nenarodil, ale přiženil se sem v roce 1795. Bydlel v Kvíčalovské chalupě v Rybářské ul. čp. 112 (u kostela sv. Jiljí) do roku 1836. S tradicí Matěje Kopeckého souvisí i multižánrový festival Mirotické setkání loutek a hudby, které zde od roku 2004 probíhá každoročně v srpnu.

Obě osobnosti připomíná místní muzeum.

Z novodobých dějin zasáhla do historie a vzhledu města především druhá světová válka. 28. dubna 1945 na náměstí a v přilehlých ulicích zastavil německý konvoj včetně dvou polopásových vozidel se čtyřhlavňovými kanony a kolona německých civilních uprchlíků. 29. dubna ráno je zde objevila americká stíhací letadla. Při vzájemném ostřelování a bombardování bylo zničeno několik budov. Další americký nálet přišel v poledne. Německý kontingent byl při něm zničen, ale vyhořelo nebo jinak bylo zničeno 27 domů a dalších 57 bylo většinou těžce poškozeno.

K samotnému městu Mirotice patří i další obce - Bořice, Jarotice, Lučkovice, Obora u Radobytec, Radobytce, Rakovické Chalupy, Stráž, Strážovice.


Městský úřad

Náměstí Mikoláše Alše 18, 398 01 Mirotice

podatelna@mirotice.cz
www.mirotice.cz

+420 382 229 101


Předchozí
Další
nahoru