Kamenný most v Písku ukaž mapuukaž foto

Nejstarší dochovaný most v Čechách spojující dva břehy řeky Otavy je právem jedním z největších lákadel, které každým rokem do Písku přivádí tisíce turistů. Projděte se po něm a sami pochopíte proč.

Přesná léta vybudování píseckého mostu neznáme. Nejstarší písemné zprávy o jeho existenci pocházejí až z doby panování Karla IV. První je z roku 1348, kdy panovník přikazuje aby pokuty vybrané ve městě sloužily k udržování mostu a druhá z roku 1351, kterou byly ze soudu a břemene města Písku vyňaty majetky řádu Křižovníků s červenou hvězdou. Nejvyšší mistr řádu Jindřich chtěl na tomto vyjmutém majetku postavit špitál: „…špitál před Pískem na konci mostu (unum hospitale in pede pontis civitatis nostrea Pyscensis)“. Tyto listiny jednoznačně prokazují, že v těchto létech již kamenný most v Písku stál. Vedla po něm Zlatá stezka (Semita Aurea), jedna z obchodních cest spojující české země s Bavorskem a Horními Rakousy. Do doby postavení mostu byl na Otavě v Písku pravděpodobně pouze brod.

Kamenný most přes Otavu ústil na pravém břehu do brány položené v severozápadním nároží města, před níž byla umístěna nižší předsunutá brána. Vstup na most z levého břehu byl rovněž chráněn branou. Linie mostu je nepatrně vypjata proti proudu řeky. Jeho do půlkruhu vyklenuté oblouky spočívají na pilířích, které mají na jihu, proti otavskému proudu, tvar klínu s ostrým břitem, na opačné straně k severu jsou v půdorysu půlkruhově zaobleny. Některé z pilířů ukončují k mostnímu tělesu přiléhající zdobné prvky s motivem bobule (kytky, piniové šišky) na vrcholu pilířů 1, 2, 3, 6, 7 (na pravém boku mostu). Vozovku mostu lemuje z obou stran zděné kamenné zábradlí. V zábradlí je ve třech vrstvách po obou stranách mostu uloženo 611 žulových kvádrů, z toho je 37 kvádrů nových, uložených do zábradlí po povodni v srpnu 2002. Most je zbudován z velkých, opracovaných kvádrů a kamenných dílců. Materiálem je takzvaná „povltavská žula“ granodiorit, což je kámen velmi pevný a odolný. Mladší levobřežní segmentový oblouk má klenbu kvádrovou. Kvádrové zdivo mostu je spárované. Zdivo na pilířích a v podhledech kleneb je na některých místech spojováno svisle, vodorovně a šikmo kovářskými skobami, kterých je přibližně 1000.

Most je dlouhý 109,75 m včetně parapetní zdi na levém předmostí, čistá délka mostu je 91,37 m, světlá délka mezi lícovými plochami levobřežního a pravobřežního pilíře je 87,27 m, šířka mostu je 6,25 m, výška 6 m nad hladinou. Most má 6 půlkruhových oblouků o rozpětí 8,15 m a jeden segmentový oblouk o rozpětí 13,1 m.

Po vytrvalých deštích v srpnu 2002 byla zaznamenána doposud nejničivější povodeň na Otavě v Písku. Bylo strženo zábradlí mostu, kostky a izolace z mostovky, část ozdobného zábradlí u sousoší sv. Jana Nepomuckého, socha anděla ze sousoší sv. Jana Nepomuckého, uraženy 3 kamenné chrliče, zničeno 6 kvádrů pod lucernami a zničeno veškeré osvětlení mostu. Byly zatopeny domy v Čechově ulici do výšky 1. patra. Voda v Otavě kulminovala 13. srpna 2002. Nejvyšší naměřený průtok (dále už nebylo možno měřit) byl 1 400 m3/s. a výška hladiny dosáhla 903 cm. Voda v Otavě nakonec vystoupila cca 2 m nad vozovku mostu. Odpoledne 13. srpna začala vodní hladina opadávat. 15. srpna se řeka Otava vrátila do původního koryta.

Denně se na něm potkávají stovky lidí jdoucí z jednoho břehu řeky na druhý na cestě do školy, do práce nebo jen tak na procházce. Někdy se míjejí bez povšimnutí, jindy lehce kývnou na pozdrav. Často se ale právě na mostě spolu zastaví, aby se pozdravili a řekli si, co je nového. Most, ač více než sedmisetletý, je kupodivu poměrně moderní. Má svůj profil na Facebooku i Instagramu, tisíce jeho fotografií poletují světem a stále jich přibývá. Těžko byste v Písku našli rodinu, která ve svých albech nemá momentku s mostem, tisíce turistů se na něm nebo s ním vyfotí a jedou zase dál.

Má svůj Spolek přátel Kamenného mostu, sem tam se na něm zastaví filmaři, má svou pravidelnou Jarní i Letní slavnost, Písečáci se na něm setkávají i o Martinské neděli. Dalo by se říci, že most žije svým životem, tak jako každý z nás.

 

 


nahoru